Exp. real

G . TEIXIDÓ

Aquesta exposició s'inicia el 26/04/22 i finalitza el 31/06/22,

cartell teixit 2022 còpia