VALERI FARRÀS 2020

önümüzdeki.

sanat galerisi, sergiler, kitaplar…