VALERI FARRÀS 2021

Aquesta exposició s'inicia el 16/11/21 i finalitza el 04/12/21, la inauguració d'aquesta exposició es celebrarà el dimarts dia 16 a les 20:00, amb un breu recital de guitarra clàssica a càrrec del concertista Albert Noriega.

L'exposició serà presentada pel Sr. Riu Xavier.

Cataleg.pmd

 

 

Cataleg.pmd